... pro Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov a okolí

REVIDEX / INFO / SLUŽBY / NOVINKY / KONTAKT / ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

 

 

REVIDEX

Jaroslav Řezníček

Žďárek 32
463 44 Sychrov

739 003 076

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIZE JEŘÁBŮ
A VYHRAZENÝCH ZDVÍHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Revize jeřábů a zdvihacích zařízení  

Revize a revizní zkoušky - nakládací jeřáby

Revize a prohlídky automobilových zvedáků

Běžné a periodické inspekce

Revize vázacích a závěsných prostředků

Školení pověřených osob a uživatelů zdvihacích zařízení

Školení obsluhy (jeřábníků, vazačů, signalistů)  

Školení obsluhy manipulačních vozíků

Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků

Zpracování provozních směrnic a Systému bezpečné práce s jeřáby

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

PRŮKAZY OBSLUHY

BOZP
EXTERNÍ SLUŽBY

Kompletní zázemí a služby v oblasti :
BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. POŽÁRNÍ OCHRANA, včetně poradenství, odborného servisu a vypracování potřebné dokumentace.

ŠKOLENÍ:

 • VSTUPNÍ I PERIODICKÁ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

 • ŠKOLENÍ OBSLUHY MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

 • ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

 • ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTSKÝCH VOZIDEL

 • VÝCVIK A ŠKOLENÍ OBSLUHY VZV

VYPRACOVÁNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE:

 • ANALÝZA RIZIK

 • KATEGORIZACE PRACÍ

 • ROZBOR RIZIK PRO POSKYTOVÁNÍ OOPP a MČDP

 • PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE

 • MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY

 • PRAVIDELNÝ SERVIS NA PRACOVIŠTI

POŽÁRNÍ          OCHRANA

 Ověření plnění požadavků dle příslušných zákonů, vyhlášek a technických norem.

 Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

 Vypracování úplné dokumentace dle aktuální platné legislativy.

 Školení požární ochrany, požárních hlídek.

Školení ADR Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí.

 Poradenství a odborný servis.

 Vybavení prostředky požární ochrany a informativní tabulky.

 Evidence odpadů dle platné legislativy 2016
 

NOVINKY

Facility service

Využijte nabídky služeb facility servisu, technické správy objektů a technologií, evidence a zajištění revizí vyhrazených zařízení, bezpečnosti práce a požární ochrany. Vedení provozní evidence.

DRHLENY

Školící místo pro 50 osob

MALÝ ROHOZEC

Školící místo pro
6-9 osob

dataprojektor
výsuvné plátno
ozvučení
flipchart

 

 


počítadlo.abz.cz