REVIDEX / O NÁS / SLUŽBY / NOVINKY / KONTAKT

XX
SLUŽBY

 

 

KONTAKT

REVIDEX

Jaroslav Řezníček

Žďárek 32
463 44 Sychrov

+420 739 003 076

 

 

 

 

REVIZE JEŘÁBŮ
A ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Revize jeřábů a zdvihacích zařízení  

Revize a revizní zkoušky - nakládací jeřáby

Revize a prohlídky automobilových zvedáků

Běžné a periodické inspekce

Revize vázacích a závěsných prostředků

Školení pověřených osob a uživatelů zdvihacích zařízení

Školení obsluhy (jeřábníků, vazačů, signalistů)  

Školení obsluhy vysokozdvižných vozíků

Zpracování provozních směrnic a systému bezpečné práce

EXTERNÍ SLUŽBY BOZP

Kompletní zázemí a služby v oblasti :
BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. POŽÁRNÍ OCHRANA, včetně poradenství, odborného servisu a vypracování potřebné dokumentace.

ŠKOLENÍ:

  • VSTUPNÍ I PERIODICKÁ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • ŠKOLENÍ OBSLUHY MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

  • ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

  • PRAVIDELNÝ KONTROLNÍ SERVIS

VYPRACOVÁNÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE:

  • ANALÝZA RIZIK

  • KATEGORIZACE PRACÍ

  • ROZBOR RIZIK PRO POSKYTOVÁNÍ OOPP

  • POSKYTOVÁNÍ MČP

  • PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE

  • MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY

Samozřejmostí je bezplatná konzultace a poradenství.

 

NOVINKY

Facility service

Využijte nabídky služeb facility servisu, technické správy objektů a technologií, evidence a zajištění revizí vyhrazených zařízení, bezpečnosti práce a požární ochrany.

vedení provozní evidence

 

 

 počítadlo.abz.cz